Vi har ambitionen att vara en partner i din marknadsföring

Vill du ha någon att bolla idéer med? Att snabbt få en tanke visualiserad, en vision översatt till en grafisk form, underlättar och leder utvecklingsarbetet framåt.

Det här är vi bra på - jag och mina partners. För varje projekt tar jag hjälp av de kompetenser kunden behöver. Jag har ingen stab som står stand-by och kostar. Resurserna finns när de behövs.

Kreativ höjd

Jag åtar mig gärna både små och stora projekt. Det viktiga är att det finns en kreativ utmaning och ett utrymme för nya idéer.

Illustrationer kan vara användbara för att förmedla en känsla eller en vision.

Pettersson & Partners Reklam och design AB
Vifolkavallsvägen 6, 595 50 Mjölby. Tel 0142 - 66 18 10

© PPRD  |  » Om cookies  |  » Sitemap